“Tragedije Halepa” - Knjiga o patnji i boli Istaknuto

08 Dec 2016

Svakodnevnica stanovnika Halepa su ubijanja, eksplozije, glad, strah, bol. Autori knjige “Tragedija Halepa” Sabr Derviš i Muhammed Ebu Samr nastoje dokumentovati stvarne događaje grada heroja.

U telefonskoj izjavi, Sabr Derviš, jedan od autora, kazao je: “Knjiga je produkt kolektivnog napora jednog tima koji je radilo na ovoj knjizi. Temelji se na brojnim svjedočenjima aktivista koji se još uvijek nalaze u Halepu, i od pojedinih stanovnika Halepa koji su napustili grad. Pokušali smo sakupiti ova svjedočanstva i nekih prenosilaca detaljnih događaja u gradu Halep kako bi nabliže bili potpunoj priči i istini o Halepu od početka revolucije pa sve do sredine 2015. godine.”

''Također - istakao je autor Derviš- "mi pokušavamo proširiti ovu knjigu uz orginalna svjedočenja stanovnika Halepa bez cenzura kamera i novinara. Općenito od ovih ljudi ne čujemo glas, njihove priče i kazivanja. Novinari nađu ciljane pojedince i njihovo mišljenje o dešavanjima u Halepu. Međutim, većina stanovnika Halepa su jedini svjedoci šta se dešava u tom gradu.”

Dodaje još: “Mi smo pokušali u ovoj knjizi prenijeti dio tih priča s ljudima. Ne znam u kojoj mjeri smo uspjeli. Naš problem je vrlo komplikovan, a ono što smo vidjeli kod zapadnjaka, jeste da oni razvijaju osjećaj iznenađenja kad čuju šta se događa kada prenose sirijska kazivanja, uzimaju iskaze emigranata, a kada dobivamo površne i cenzurirane informacije o francuskom društvu oni se tome ne čude i nisu zabrinuti.''

(http://rozana.fm - M.H.)

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo