Crna Gora otvorila nova dva poglavlja u pregovorima sa EU

30 Mar 2015

Na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, Crna Gora je otvorila danas nova dva poglavlja u pregovorima sa EU. Otvorena su poglavlja 16. i 30., koja se odnose na poreze, odnosno vanjske odnose. U pregovorima sa Evropskom unijom, Crna Gora je do sada otvorila 18 poglavlja, od kojih su privremeno zatvorena dva. 

Poglavlje 16. obuhvata propise i standarde koji regulišu indirektno i direktno oporezivanje, administrativnu saradnju i uzajamnu pomoć, kao i operativne kapacitete i kompjuterizaciju. Poglavlje 30. se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku, bilateralne sporazume sa zemljama nečlanicama, razvojnu politiku i humanitarnu pomoć.

Delegaciju Crne Gore u Briselu predvodio je glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Andrija Pejović.
(AA)

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo