Konferencija o izbjegličkoj krizi u Zagrebu: Važno je da nestane antiislamizam

30 Nov 2015
Stručnjaci iz regije, Velike Britanije, Njemačke i domaćina Hrvatske u radu s migrantima i izbjeglicama danas u Zagrebu govore o izbjegličkoj krizi na konferenciji "Izazovi izbjegličke krize: granice, tranzit i integracija", javlja agencija Anadolija.
Konferenciji prisustvuje i Barbara Harrell-Bond, profesor emeritus na Sveučilištu Oxford, osnivačica Centra za istraživanje izbjeglica, dugogodišnja saradnica UNHCR-a i autorica knjige "Imposing Aid" koja je početkom 80-ih godina izazvala "bum" u području prisilnih migracija jer je ukazala na svu neefikasnost međunarodnog sustava u prihvatu izbjeglica.

U toj knjizi profesorica Harrell-Bond, jedna od najcitiranijih autorica na području prisilnih migracija, ukazuje na činjenicu koja se ponavlja i danas, 30 godina iza njezine knjige, da se izbjeglice doživljava kao sigurnosnu prijetnju te kao pasivne korisnike javnih politika.

Profesorica Harrell-Bond kratko je izjavila prije početka konferencije kako će govoriti o tome na koji način Hrvatska kao društvo može reagirati na prisutnost ljudi iz različitih zemalja iz cijeloga svijeta.

"To ne bi trebao biti problem za Hrvatsku, jer Jugoslavija je bila multietničko društvo koje se nije osvrtalo na etničke i kulturne razlike. Bilo bi dobro da multietničnost i multikulturalnost mogu unaprijediti hrvatsko društvo", kazala je profesorica Harrell-Bond.

Na pitanje kako prihvatiti sigurnosne rizike i inkluziju islama koji su u posljednje vrijeme iz raznih krugova isticani kao prijetnja, profesorica Harrell-Bond je poručila:

"Jako je važno da nestane antiislamizam. Mislim da su tzv. terorizam i sigurnosne prijetnje u Evropi osnovna podloga za razne vrste rasizama i islamofobije koji se generiraju ponajviše od strane političara", izjavila je profesorica.

Harrell-Bond se protivi zabrani Francuske da žene prekrivaju lice na javnim mjestima i smatra da treba biti otvoren prema drugim kulturama. Kazala je kako je terorizam neugodna prijetnja, ali kako je i podloga za rat i bombardovanje koji se upravo događaju na Bliskom istoku, a koji neće spriječiti terorizam", kazala je.

Max Brandle, iz njemačke političke fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung, posvećene pitanjima socijalne demokracije i njezinom napretnu na evropskom području te suorganizator ove konferencije, poručio je da je izbjeglička kriza najaktualnija sada, kada je preko milion ljudi ušlo u Njemačku i kada je to glavna medijska i politička tema.

Istaknuo je da je kroz Hrvatsku prošlo više od 350 hiljada ljudi od sredine septembra te pohvalio podršku hrvatskog naroda, vidljivu izvana, izbjeglicama koju su na putu prema sjeveru Evrope.

Brandle je poručio da su napadi u Parizu u javnom diskursu povezani sa izbjeglicama, iako ljudi iz Sirije bježe upravo od tih i takvih ljudi koji su taj napad izveli. Kazao je da će izbjeglička kriza nepovratno izmijeniti Njemačku i cijelu Evropsku uniju.

Na konferenciji učestvuju profesori sa fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Sarajevu, profesori i članovi  instituta i centara koji se bave migracijama, narodnostima, izbjeglicama i drugim humanitarnim pitanjima.

(AA)

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo