Ekipa iz O.Š. ''Nafija Sarajlić'' sa nama će podjeliti iskustva kako postiti i uskladiti školske  i porodične obaveze.

Već je postala tradicija da muslimani Tatarstana tokom ramazana organizuju iftar kojeg su nazvali "Republički iftar".

To je možda najveća ramazanska manifestacija u Rusiji, koja je sinoć održana po peti put. Na terenima Teniske akademije u Kazanju iftarilo je više od 10 hiljada vjernika, uključujući i dosta djece, siromašnih porodica, siročadi, osoba s invaliditetom i drugih ugroženih kategorija. 

Iftaru su prisustvovali i Rustam Minikhanov, predsjednik Tatarstana,  Mintimer Šaimiev, državni savjetnik, Kamil Hazrat Samigullin, muftija Tatarstana i drugi gosti.

Poseban značaj Republičkom iftaru dalo je prisustvo predstavnika drugih vjerskih zajednica, uključujući predstavnike Ruske pravoslavne crkve.

Serijal ''Glas mladosti u ramazanu '' nastavlja ekipa iz O.Š. ''Osman Nakaš'.

Ekipa iz SŠC ''Nedžad Ibrišimović'' iz Ilijaša u nastavku serijala ''Glas mladosti u ramazanu'' podsjetiće na jedan vrlo važan događaj iz povjesti islama, oslobođenje Mekke.

U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u toku mjeseca ramazana svake srijede održavaju se ,sada već tradicionalna predavanja, 15- tak minuta prije podne namaza.

Gost dvadesetog izdanja sehurskog programa je Mustafa Širbić.

Pod pokroviteljstvom ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Hani Mominaha sinoć je upriličen ramazanski prijem. Domaćin je na iftaru u Kulturnom centru "Kralj Fahd" u Sarajevu ugostio predstavnike kulturnih, obrazovnih i vjerskih institucija, diplomatskog kora, međunarodne zajednice i medija.

Prof. dr. Midhat Jašić rođen je 1955. godine u Srebreniku, gdje završava osnovnu školu. Zvanje doktora tehničkih nauka iz područja prehrambenog inženjerstva stiče na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 2001. godine gdje radi kao profesor na predmetu Ishrana i dijetetika.

Dodatnu edukaciju i stručno usavršavanje sticao je praćenjem savremenih trendova u području nauke o hrani, pisanjem i objavljivanjem naučnih i stručnih radova, učešćem na seminarima, naučnim projektima, saradnjom sa naučnim institutima i fakultetima, studijskim boravcima i sl.

Minulih je godina svojim angažmanom dao i značajan doprinos u razvoju novih prehrambenih proizvoda. Profesor Jašić je i jedan od glavnih “krivaca” za održani Prvi kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u BiH.

Evo baš u mjesecu ramazanu pogledajte i poslušajte veoma zanimljivo predavanje prof. dr. Midhata Jašića koji se u razgovoru za RTV BIR osvrnuo na prehranu različitih etničkih i religijskih skupina.

RTV BIR 

Serijal ''Glas mladosti u ramazanu'' danas nastavlja ekipa iz O.Š.''Umihana Čuvidina''.

Izdavačka kuća "Conectum" šesti put organizuje Ramazanski festival knjige (RFK), koji je otvoren danas na Trgu djece Sarajeva.

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo