Ostale odluke i zaključci sa sjednice Vlade Federacije BiH

17 Jan 2019

Federalna vlada na današnjoj sjednici je usvojila godišnje izvještaje o radu Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

Općini Hadžići dana je na privremeno korištenje vojarna "Žunovnica" na razdbolje od jedne godine, bez naknade, ukupne površine 1.725.888 metara četvornih, s pripadajućim objektima.

Prihvaćena je informacija o utrošku sredstava Proračuna Federacije BiH za 2017. godinu dodijeljenih za financiranje željezničkog sektora u iznosu od 22 milijuna maraka i konstatirano da su utrošena namjenski.

Vlada FBiH je uspostavila revolving fond u okviru Federalnog ministarstvo prostornog uređenja u Jedinici za implementaciju projekta "Energetska učikovitost u Bosni i Hercegovini" za FBiH. Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Jedinica za implementaciju projekta - PIU BEEP zaduženi su da otpočnu uspostavu i pilotiranje održivog mehanizma financiranja kroz taj fond.

Usvojeni su prijedlozi Akcijskog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije FBiH, Akcijskog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH i Akcijskog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala FBiH za razdoblje 2018.-2025. godina koji će biti upućeni u Parlament Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA)

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo