Univerzitet u Sarajevu promovira 45 doktora nauka i umjetnosti

25 Jun 2019

Univerzitet u Sarajevu promovisat će u četvrtak, 27. juna, 45 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka i umjetnosti.

Promoviranim doktorima nauka i umjetnosti diplome će na svečanosti u Narodnom pozorištu uručiti Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta te dekani fakulteta i akademija.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu će promovirati: šest kandidata na čast pravnih nauka, pet kandidata na čast doktora tehničkih nauka, četiri kandidata na čast doktora ekonomskih nauka, tri kandidata na čast doktora psiholoških nauka, po dva kandidata na čast doktora poljoprivrednih, šumarskih, veterinarskih, komunikoloških, književnih i lingvističkih nauka, po jednog kandidata na čast doktora hemijskih, bioloških, zdravstvenih, farmaceutskih, odgojnih, islamskih, filozofskih, historijskih, književnohistorijskih, političkih, žurnalističkih, kriminalističkih, sigurnosnih nauka i doktora nauka fizike u obrazovanju, te jednog kandidata na čast doktora likovne umjetnosti.

Svečanost će biti upriličena u 13 sati, a po završetku svečanosti planirana je zajednička fotografija promoviranih doktora nauka na sceni Narodnog pozorišta, a zatim i ispred Narodnog pozorišta.

 

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo


Najnovije