Naše džamije : Karađoz-begova džamija u Mostaru

Mostar je bogat džamijama, ali Karađoz-begova džamija, do koje se stiže lagano se udaljivši od stare jezgre grada, jedna je od najvećih i najreprezentativnijih spomenika islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. U Mostaru, gradu posebnih ljudi, napojenih Neretvom i isklesanih od kamena, Rabija Arifović je razgovarala sa imamom džamije, hafizom Jusufom. Efendija Bećoja ističe da je tokom cijele historije Mostara Karađoz-begova džamija imala je vrlo važnu ulogu u društveno-političkom i naučno-kulturnom životu Bošnjaka.

Category: Audio emisijeHits: 464
Vote now
0.0/5 (0 votes)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo


Najnovije