Svjetovi Kur'ana: O političkom islamu

Koncepcija ljudskog života, kako je islam poima, zasniva se na skladu tijela i duha. Islam nije samo vjerovanje u Allaha dž.š. ili izvršavanje pobožnih obreda, već je to čvrsto povezani sistem kojim se određuju sve pojedinosti iz našeg individualnog i zajedničkog života. Drugim riječima, islam je i vjerovanje, i etika i savršeni zakon.


Islam predstavlja jasan i savršen put, utemeljen na propisima i uputstvima koja se odnose na životna pitanja, pojedinca, porodice i zajednice na lokalnom i širem planu. Islam se proteže na sve segmente ljudskog života zbog čega ne prihvata da bude neutjecajan ili da bude sluga drugim filozofijama i ideologijama. Ukoliko politiku razumijemo kao nauku o javnom, državnom životu i njegovom upravljanju, onda je sasvim prirodno da se ostvari vrlo uska veza između islama i politike. Svoditi islam samo na obred reduciranje je njegove sveobuhvatnosti i ravno je njegovoj indoktrinaciji i izdaji. Dekadenca islama otpočela je onda kada je vjera izgubila društvenu dimenziju.

Trebaju li se muslimani ograničiti na vjeru i izolirati od politike, ili se držati vjere i uploviti u politiku?

Ako uđu u politiku, šta treba biti njihova misao vodilja?

Šta su načela i principi islamske vladavine?

Kakve osobine treba imati lider koji se rukovodi islamskim principima?

Sve su to pitanja na koja smo pokušali naći odgovor u ovosedmičnom izdanju emisije Svjetovi Kur’ana. N

aš gost je dr. Džemal Latić, profesor tefsira na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Category: Audio emisije Hits: 1590
Vote now
0.0/5 (0 votes)