Svjetovi Kur’ana: Poslanik a.s. u Kur’anu sa dr. Zuhdijom Hasanovićem

Ako osoba poznaje dobro njegov poslanički život, može pronaći indicije o tome u Kur'anu. Ali život posljednjeg Božijeg Poslanika nije moguće rekonstruirati iz kur'anskog teksta.

Category: Audio emisije Hits: 1755
Vote now
0.0/5 (0 votes)