Svjetovi Kur’ana: Poslanik a.s. u Kur’anu sa dr. Zuhdijom Hasanovićem

Ako osoba poznaje dobro njegov poslanički život, može pronaći indicije o tome u Kur'anu. Ali život posljednjeg Božijeg Poslanika nije moguće rekonstruirati iz kur'anskog teksta.

Category: Audio emisijeHits: 1768
Vote now
0.0/5 (0 votes)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo