Popodnevni program - 24.08.2016. - Saliha Zada Šaćirović

"Ko posjeti Allahov hram i pritom ne bude nepristojne i ružne riječi govorio i ne bude Allahove propise kršio, bit će čist od grijeha kao onoga dana kada ga je majka rodila" - Kazao je Božiji poslanik Muhamed a.s. Hadž kao peta temeljna islamska dužnost propisana je desete godine po Hidžri i predstavlja vrhunac, krunu u ibadetu. On zapravo u sebi objedinjuje tjelesnu i materijalnu vrstu ibadeta, a radi tog je propisan da se obavi bar jednom u životu vjernika. Obavljajući hadž, vjernik zapravo potvrđuje dosljednost izvršavanja prethodnih islamskih temelja, šarta. Hadž predstavlja jedinstvo u izvršavanju obreda, ibadeta, nošnje kojom se hadžija služi, što daje jasnu sliku jednakosti ljudi, bez obzira na naciju, boju kože, materijalni položaj i status u društvu. Oni se međusobno upoznaju, razmjenjuju životna iskustva, što učvršćuje njihovu bratsku vezu. Svaki putnik na hadž, svaki hadžija ima svoju posebnu priču. Jednu takvu priču ispričala nam je i ovogodišnja hadži hanuma Saliha Zada Šaćirović. Sa njom je razgovarala Zehra Alispahić. U programu su učestvovali i Vehbija ef. Makić , imam džemata Kobilja Glava MIZ Sarajevo i rukovodilac Ureda za hadž Nezim ef. Halilović-Muderris ,a u studiju i suprug od buduće hadžinice Gaši Nehrut.

Category: Audio emisije Hits: 3680
Vote now
0.0/5 (0 votes)