Zapostimo zajedno: "Odnos Bošnjaka prema Kur'anu" (dr. Ferid Dautović)

"Odnos Bošnjaka prema Kur'anu" tema je trećeg izdanja sehurskog programa u ramazanskom programu radija BIR. Treći dan ramazana započeli smo sehurskim programom uživo sa dr. Feridom Dautovićem, glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice u Sarajevu.


Ferid ef. Dautović već sedamnaest godina glavni je imam Medžlisa Islamske zajednice u Sarajevu. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu, a potom i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Magistrirao je na temu "Šukrija Alagić – doprinos islamskim znanostima s posebnim osvrtom na tefsir", a doktorsku disertaciju odbranio je 2014. godine na temu "Ibn Abbasova tefsirska predanja u komentaru Kur'ana Ibn Džerrir et-Taberija". Napisao je nekoliko knjiga o biografijama velikih bosanskih alima – Šukrija Alagić, Ibrahim ef. Trebinjac, Kasim ef. Dobrača, hfz. Mahmud Traljić. Autor je priručnika za obavljanje hadža te knjige "Vjera, nada i sigurnost".

U sehurskom programu emitujemo i serijal "Muslimansko nasljeđe" – specijalni izbor iz Ilustrovane enciklopedije Safera Muminovića.

Sehurski program uređuje i vodi Zehra Alispahić.

Category: Audio emisije Hits: 3927
Vote now
0.0/5 (0 votes)