31. Ibadet - veza sa Stvoriteljem: “Odnos islamskih učenjaka u BiH prema elementima staroslavensk

U 31. izdanju emisije "Ibadet - veza sa Stvoriteljem" govorimo na temu “Odnos islamskih učenjaka u BiH prema elementima staroslavenske tradicije u praksi bh. muslimana”.


U ovom izdanju naše emisije saznajte kakve fetve i mišljenja su po pitanju kršćanskih običaja, praznovjerja, sujevjerja te proricanja budućnosti i gatanja svojevremeno iznijeli alimi poput Mehmeda Ali Ćerimovića, Mehmeda Handžića, Alije Aganovića, Kasima Hadžića, Mehmeda Salihspahića, Sulejmana Kulenovića, Vehbije Hodžića, Abdurahmana Hukića i Huseina Đoze. Saznajte između ostalog i odgovore na sljedeća pitanja:

Kakav je odnos islama prema ehlul – kitabijama i njihovoj tradiciji?
Je li bilo prisile u procesima pokrštavanja i prihvatanja islama na ovim prostorima?
Ima li razlike u staroslavenskim i kršćanskim običajima?
Kako su bh. alimi upozoravali na mnoštvo narodnih i „neislamskih“ običaja u praksi bh. muslimana?
Kako se u islamu tretiraju osobe koje učestvuju u kršćanskim i idolopokloničkim svetkovinama?
Koje metode su u borbi protiv neislamskih sadržaja koristili naši alimi?

31. emisija "Ibadet-veza sa Stvoriteljem" emitovana je u petak 11.03.2016. godine.

Sa ovom emisijom je završeno tematiziranje djela "Elementi staroslavenske tradicije u kulturi Bošnjaka" koju je moguće preuzeti u PDF formatu sa OVOG linka.

Urednik serijala Edin Spahić.

Category: Audio emisijeHits: 2200
Vote now
0.0/5 (0 votes)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo