Ibadet veza sa stvoriteljem: Muamelat

U petnaestom izdanje emisije Ibadet – veza sa Stvoriteljem, koje je uživo emitovano u petak 20.11.2015. godine, govorili smo o temama iz mua'melata. Muamelat je područje fikha koje se bavi imovinsko-pravnim odnosima među ljudima.


Svakodnevna upućenost ljudi jednih na druge zahtijeva skladno uređenje njihovih medusobnih odnosa. Da bi se kupoprodaja, zanatstvo, poljoprivreda, kredit, oporuka, vasijjet, iznajmljivanje, partnerstvo i dr. odvijali na opće zadovoljstvo i dobrobit svih, mu'amelat je svojim propisima detaljno uredio ovu problematiku.

U novom druženju sa uvaženim profesor fikha Mustafom Sušićem poslušajte i saznajte:

Kako islamski pravnici definišu pojam el-bej'u tj. pojam kupoprodaje?
Koji uvjeti se trebaju ispuniti da bi trgovina bila ispravna sa islamskog stanovišta?
Šta može biti predmetom trgovine a šta ne?
Kakav je stav islama prema kamati?
Kakav je stav ostalih nebeskih religija kada je u pitanju kamata?
U čemu leži osnovni razlog zabrane kamatnog poslovanja?
Šta uraditi sa kamatom dobivenom sudskom presudom?
Šta je to plaćanje unaprijed ili avansiranje?
Šta u fikhu znači pravo prvokupnje?
Kakav je stav islama po pitanju osiguranja ljudskih života i imovine?
Kada je dozvoljen zajam ili kredit?
Koji su uslovi kod davanja halal pozajmice?
Pod kojim uslovima se može posuditi imovina?

Ibadet – veza sa Stvoriteljem, petkom uživo od 15:30h!
Urednik i voditelj Edin Spahić!

Category: Audio emisije Hits: 3078
Vote now
0.0/5 (0 votes)