“Ibadet-veza sa Stvoriteljem”: Islamsko bračno pravo

Porodica kao osnovna ćelija društva, u islamskom pravu, zauzima posebno mjesto. Na temelju Kur'ana i hadisa, islamski pravnici razradili su propise o braku, njegovom održavanju i jačanju autoriteta porodice, kao osnovnog faktora za očuvanje temeljnih vrijednosti islama, kao i uspješan razvoj cjelokupnog društva.


U novom izdanju Ibadeta-veze sa Stvoriteljem počinjemo sa serijalom emisija u kojima ćemo govoriti o temama iz munakehata, odnosno Islamskog bračnog prava, vođeni mišljenjem da je nužno da se svaki musliman i muslimanka trebaju upoznati sa svim šerijatskim odredbama koja se odnose na brak i porodicu, te da se tih propisa i pridržavaju.

U novom druženju sa uvaženim profesor fikha Mustafom Sušićem na talasima radija BIR saznajte:

Šta je to munakehat i šta podrazumjeva?
Kakav je bio položaj žene i kako je izgledala bračna zajednica u predislamsko doba?
U čemu se ogledala obespravljenost žene u arapskom paganskom društvu?
Koji su razlozi vodili pagane u gnusnom činu zakopavanja žive ženske djece?
Šta označavaju pojmovi Eš-Šigara i i El-Mukta?
Kako islam sa žene skida teret tzv. istočnog grijeha i redefiniše instituciju majke i majčinstva?
Koje su međusobne obaveze i prava supružnika?
Kome je brak stroga obaveza – vadžib, kome mendub, a kome mekruh ili čak haram?
Koje su bračne smetnje?
Koje osobe iz reda krvnih srodnika su najstrožije zabranjene?
Koje osobe su zabranjene po osnovu srodstva po mlijeku?
Koja lica su zabranjena za brak po osnovu tazbinstva?

Ibadet-veza sa Stvoriteljem – petkom uživo od 15:30h!

Urednik i voditelj Edin Spahić

Category: Audio emisije Hits: 2568
Vote now
0.0/5 (0 votes)