12.04. Radio BIR - Jutarnji program: dr. kurra hafiz Fadil ef. Bektaš i hafiz Maid ef. Ibrahimović

Gosti jutarnjeg programa radija BIR bili su dr. kurra hafiz Fadil ef. Bektaš, prof. kiraeta u Elči-Ibrahim Pašinoj medresi u Travniku i hafiz Maid ef. Ibrahimović, imam, hatib i muallim u gradskom džematu Soukbunar u MIZ Sarajevo.

Tema razgovora je nedavno uspješno odbranjena doktorska disertacija hfz. Bektaša na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Hafiz Bektaš je odbranio doktorsku tezu "Kiraeti - čitanja Kur'ana i njihova diferenciranja - historijski aspekt i analiza deset mutevatir kiraeta u surama El-Fatiha i El-Bekare."

O časnom putu hifza i stjecanja časnog zvanja Hafizu-l-Kur'an razgovorali smo sa hafizom Maid ef. Ibrahimovićem.

Voditelj jutarnjeg programa nedjeljom je Nurko Čaušević.

Category: Audio emisijeHits: 3654
Vote now
0.0/5 (0 votes)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo