Slušajte radio program - Program za Windows

Indeks članka

Aplikacija (Win)

Klikom na OVAJ LINK možete skinuti (download) i aplikaciju za Windows pomoću koje možete takođe online pokretati stream programa sa svog kompjutera bez potrebe za pristupom web-stranici.

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo


Najnovije